Indietro

SERCHELE


(Thank you girl)AU..AU..
tuti quanti i di
chissà perchè
ghè da dir su
le avea messe li
ma sora al pleid
no le ghè più
l'è inutile dir su
ti SERCHELE, SERCHELE

A proprio nol so
ma perder tuto
no se pol
ma qua no le ghè
gnanca li su
forse la zo
se qua no le ghè più
ti SERCHELE, SERCHELE

Serchele ma come se serchemo za in du (semo za in du)
ghè anca el can no voria mai che 'l fusse sta lu
l'è inutile dir su
ti SERCHELE, SERCHELE

au..au..le avea messe li
ma sora al pleid no le ghè più
l'è proprio così no son sta mi
ch'ià tolte su
se qua no le ghè più
ti SERCHELE, SERCHELE..
Indietro
Page URL: http://www.petols.it
Copyright , Castellazzi/Erlati
Webmaster: Renato Castellazzi
Revised: 24/sept/2001